Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2020

VOV4.M’nông – Yor khuch bah phu\t mrô 5, bah kêng măng nđaơ (17/9) ta nkual n’gor Kon Tum ntơm geh mih n’hanh jo\ jong. Gay njrăng rdâng, n’hu\ch khuch khat đah kon nu^h, drăp ndơ bah nu^h [on lan, UBND n’gor Kon Tum đă ăp n’gâng kan, nău kan, UBND 10 nkuăl, nkual [on têh n’hanh ntu\k kan geh tât uănh nđôi rjăp nu nău bah mih phu\t. Nchrăp nt^m rđau n’hanh mbơh [ư trong njrăng rdâng t^ng trong “4 ta ntu\k” tâm di đah nu nău ngăn bah mih phu\t.

Du gâl trong geh p^ch rlâm ta nkuăl Tu Mơ Rông

 

Pă nu^h kâp uănh măng nar, groi nđôi ăp xă nchrăp rmôt kan, ndeh rklư wơt kơl, gay ntop kơl rnôk geh nău u\ch; mbơh ngăch mpeh nu nău phu\t, mih dak lip an nu^h [on lan g^t, nchrăp rdâng, dêr nău thơ tha. Dơi năl lah ntu\k geh khuch hô ngăn yor phu\t mrô 5, n’gâng kan 3 nkuăl: Đăk Glei, Tu Mơ Rông n’hanh Kon Plông bah n’gor Kon Tum, êp đah n’gor Quảng Nam n’hanh Quảng Ngãi le\ nchrăp mbơh [ư trong kan njrăng rdâng đah phu\t.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương