Pơk uănh mông nar djăt: 20/1/2021

VOV4.M’nông – Ăp rơh sroh nđik mhe rlău le\ [ư 257 mlâm rpu, ndrôk ta nkuăl Kon Plông, n’gor Kon Tum le\ kh^t yor sroh nđik. Na nê| geh 8/8 xă, nkuăl têh bah nkuăl Kon Plông geh rpu, ndrôk kh^t yor sroh nđik. A[aơ knu\ng hôm xă Đăk Nên mô ho\ kơp dơn khuch khat. Ăp xă geh rpu, ndrôk kh^t âk geh: xă Măng Bút 86 mlâm, xă Hiếu 66 mlâm, Pờ Ê 58 mlâm, nkuăl têh Măng Đen 22 mlâm. T^ng nău kon tuch tăm mât rong nkuăl Kon Plông, nkô| nău [ư ndrôk rpu kh^t yor bri nđik, sroh nđik [ư. Rnoh ndrôk rpu kh^t du\t âk lah ăp mpa ranh n’hanh kon bê mhe deh. Bah mang ne\ âk nu^h [on lan mât rong hôm e bên m’ơk lêng ndrôk rpu mô m^n mât rong, njrăng n’gang ji ngot, nđik n’hanh ntêm ndơ sa an ndrôk pru.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương