Pơk uănh mông nar djăt: 23/11/2019

VOV4.M’nông: Lơ 22/11, n’gâng kan dak si bah n’gor Kon Tum ntơm ntru\nh bôk nau chuh n’gang vắc xin njrăng nau ji bạch hầu tâm 2 xã Đắk Ui ndrel Ngọc Réo, nkuăl Đắk Hà. Bar xã Đắk Ui ndrel Ngọc Réo, nkuăl Đắk Hà geh n’gâng kan dak si n’gor Kon Tum ntru\nh nau chuh n’gang vắc xin njrăng nau ji bạch hầu lah nkuăl geh 4 nu\ih geh ntưp nau ji aơ.

Đah nau kan rdâng, n’gang, mpuh n’hât srê gay ma n’huch ngăn rnoh nu\ih ji, rnoh nu\ih khi\t yor nau ji bạch hầu, mra geh rlau 4.200 nu\ih ntơm 8 tât 25 năm tâm 19 thôn bah 2 xã aơ geh chuh vắc xin TD njrăng nau ji bạch hầu. Ntu\k ngih dak si nkuăl Đắk Ui ndrel Ngọc Réo geh [ư jêng 3 tơ\, tâm khay 11, khay 12 năm 2019 ndrel khay 7 năm 2020 đah nkô| nau lah 95% rnoh nu\ih geh chuh n’gang to\ng 3 di\ng vắc xin TD./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng