Pơk uănh mông nar djăt: 4/7/2020

VOV4.M’nông: UBND n’gor Kon Tum mhe [ư nau rgo\ jă Bôk nau kan “Nu\ih Việt Nam hăn pâl n’aih Việt Nam”. Lah n’gor mpeh ba lơ ngăn bah Tây Nguyên, tâm rnôk geh nsum bah lam dak, rơh rlau aơ nau kan pâl n’aih bah Kon Tum geh nau khuch yor srê Covid-19. 6 khay rlau aơ rnoh năch tât n’gor knu\ng geh 64%, nau ân manh ngih gu\ rlu n’aih knu\ng geh 64% rđil đah rơh aơ năm e.

Bôk nau kan “Nu\ih Việt Nam pâl n’aih tâm Việt Nam” lah ngoai tâm ăp nau kan, leo nau kan pâl n’aih ân ngăch plơ\ tay nâm ơm, rgop nau hun hao văng sa-rêh jêng bah n’gor. Rơh aơ, rmôt kan pâl n’aih 3 n’gor Kon Tum, Gia Lai ndrel Bình Định ho\ ký ton bôk nau kan tâm boh ntru\nh nau pâl n’aih. Ntoh măt 30 rmôt kan, ntu\k [ư nau kan pâl n’aih tâm n’gor ký ton Bôk nau kan pâl n’aih tâm dak nơm bah n’gor Kon Tum năm 2020./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng