Pơk uănh mông nar djăt: 6/12/2019

            VOV4.Mnông: Kruanh dak Cuba Miguel Diaz-Canel le\ nchu\t dôih ăp nău rmal mhe bâh Mỹ đah 6 bôk duk rdeng pring geh tât Venezuela, đah nău ntôn ăp duk aơ pă pring an Cuba, nkre lah na nê| ntrong rmal aơ bâh Mỹ geh nău mô tâm ban n’hanh geh nău nsơm êng săk nơm. Ta năp ne\, tâm du nău mbơh geh mbơh tơih trang chủ n’gâng kan tơm prăk, Mỹ le\ ntru\nh geh nău đă rmal đah 5 duk rdeng pring Venezuela n’hanh du duk rdeng Panama, đah nău ntôn duk aơ pă pring an Cuba. Kơp bâh bôk năm tât a[aơ, Mỹ le\ ntrôl dăng ăp ntrong kan rmal mpo\ng ta Cuba n’hanh Venezuela, bar dak ơm lah dak kan ndrel du\t dăch bên đah bar dak.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng