Pơk uănh mông nar djăt: 2/2/2016

VOV4.M’nôngTâm trôm rơh hăn khâl Pháp bah Kruanh dak Cuba, wa Raul Castro, nar naơ 1/2 kruanh Cuba Raul Castro geh rơh mâp đah Tổng thống Pháp Francois Holllande. Na\u u\ch hăn khâl tât Pháp rơh aơ bah wa Raul Castro uănh khlay ngăn lah na nê| rgâl ăp nău tâm ton dơi geh tâm rơh hăn khâl Cuba bah wa Hollande, lơn lah ăp nău tâm ton mpeh nău rgâl nkra tay ăp nău rnon bah Cuba đah Câu lạc bộ Paris.

Nu\ih rblang Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng