Pơk uănh mông nar djăt: 23/6/2015


VOV4.M’nông - Nar naơ, Kruanh Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk m^n an lah, dăn đă geh nău rgâl mhe bah Hy Lạp mbra kơl ăp ding hăn tât tâm ton. Dăn đă mhe bah Hy Lạp dơi ndơ\ ta năp rơh r[u\n nchră hgưl prêh 19 dak do\ng prăk nsum châu Âu (Eurozone) [ư ta Brussels (Bỉ) nar naơ, 22/6 gay joi trong dôh rklaih duh jêr ta Hy Lạp. A[aơ na nê| mpeh ăp nău đă mhe bah Athen mô ho\ dơi mbơh.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương