Pơk uănh mông nar djăt: 6/12/2019

VOV4.M’nông: Ta Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Kruanh n’gâng kan Công an vơt wa Mhamed Ismael Al-Emadi, Ntoh măt Qatar ta Việt Nam. Kruanh N’gâng kan Tô Lâm lah rjăp, N’gâng kan Công an du\t n’hâm uănh khlay nau hăn khâl ndrel pah kan đah Bộ Nội vụ Qatar dăch tât. N’gâng kan Tô Lâm đă, tâm rơh tât bar ding ân n’hao nau tâm rgop ndâk nau kan ndrel [ư ân jêh nau kan pháp lý ân nau tâm rgop kan, tâm boh njrăng, rdâng phung tih dôih, tâm boh nau kan tư pháp hình sự ndrel nau mât luh lăp dah bar dak, tâm nchră ăp nau kan tă ký ăp nau ntru\nh tâm boh khlay, lo\ geh ăp nau kan [ư ân ueh gay ntru\t dăng tâm boh bar ding…

Kruanh n’gâng kan Tô Lâm ko\ đă nu\ih kan ntoh măt lo\ uănh khlay, rđau ntu\k kan ntoh măt Qatar ta Hà Nội [ư ntung njo\, pơk trong nơih ân N’gâng kan Công an Việt Nam ndrel N’gâng kan nội vụ ko\ kơt lah ntu\k kan êng bah Qatar n’hao nau tâm boh kan nsum lơn, rgop nau mât đăp mpăn rnă njrăng, mât đăp mpăn rêh jêng, yor nau đăp mpăn, rnă njrăng ndrel nau geh jêng bah [on lan bar dak./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng