Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

VOV4.M’nông – Kêng măng 7/7, ta Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ chính trị, Groi Bí thư Quân uỷ Trung ương, Kruanh N’gâng kan Mât njrăng bri dak tât khâl, pah kan đah Ntu\k kan Nhiệt đới-Việt-Nga n’hanh mbah rhơn nu^h way kan Nga nkhêp di nkah g^t 75 năm lơh dăng tâm lơh tâm su mât njrăng bri dak. Ntoh ngơi ta nar pah kan, Kruanh N’gâng kan mât njrăng bri dak Ngô Xuân Lịch m^n lah, Ntu\k kan Nhiệt đới Việt-Nga lah trong [ư kan ndrel ăp ding  hôm e bah rnôk Liên xô ơm tât a[aơ. Aơ lah rup ndah tâm boh ue\h la\ng, săk rnglăi đah Việt Nam-Liên xô bah năp đaơ n’hanh Liên bang Nga nar aơ. Nkhêp di nkah g^t 75 năm lơh dăng tâm lơh tâm su mât njrăng bri dak, Kruanh N’gâng kan mât njrăng bri dak Ngô Xuân Lịch njuăl nău lah ue\h wa đại sứ, Kruanh ăp ngih pah kan ntoh măt đại sứ quán Liên bang Nga ta Việt Nam n’hanh ăp nu^h khoa học Nga le\ kan ndrel săk rnglăi, ta nuih n’hâm tâm ban, ue\h ndrel, n’hao tâm boh kan ndrel mât njrăng bri dak, kan ndrel kỹ thuật tahen n’hanh kan ndrel mpeh Ntu\k kan Nhiệt đới Việt-Nga tâm di đah rnôk tâm boh kan ndrel têh hvi đah 2 dak.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng