Pơk uănh mông nar djăt: 16/9/2019

            VOV4.Mnông: N’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Pháp nar naơ 15/9 le\ nchut dôih ăp rơh rdul lơh mpo\ng ta ăp ntu\k kan tơm pring bâh Arập Xê ut, [ư an rnoh pă pring an lam ntur neh geh “tăch proăt”. Tâm du nău mbơh, kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Pháp lah na nê|, ăp rơh rdul lơh mpo\ng ta ăp ntu\k kan so\k do\ng pring Abqaiq n’hanh Khurais bâh Arập Xê út lah nău kan mbra [ư lơ ma uh ah lơn ăp nău duh jêr ơm geh tâm nkual, mbra geh jêng nău tâm lơh tâm kreh. Kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Iran Mohamed Javad Zarif nchut dôih nău ntôn bâh kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Mỹ Mike Pompeo rnôk an lah Iran le\ [ư ăp rơh rdul lơh mpo\ng ta ăp ntu\k kan tơm prig bâh Arập xê út. T^ng nău mbơh bâh kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Iran, Mỹ n’hanh ăp dak kan ndrel dôl geh tup ta rơh tâm lơh tâm su ta Yemen, rnôk ma ăp ngih dak aơ ntôn lah phao blêu ueh mhe mbra ns^t an khân păng nău dơi.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

    

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng