Pơk uănh mông nar djăt: 2/6/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 1/6, ta Hà Nội, N’gâng kan Công an [ư r[u\n nchră nau kan Công an khay 5 năm 2020, ntru\nh nau kan Công an khay 6. Ntoh nau ta nar r[u\n, Kruanh N’gâng kan Tô Lâm đă Công an ăp rmôt, ăp n’gor ân nchrăp lor nau kan lơh rdâng, nchueng n’gang lơi ăp nau u\ch [ư rlăng, nau u\ch [ư [ư rdâng lơh bah phung rlăng, phung joi êng nau, nsôih rklaih ân năn ăp nau mbơh mô ueh, nau tih, nchrăp nau gay mbơh, r[o\ng trong nkoch mbơh nau mhe, pơk nau tâm ban nuih n’hâm tâm nau rêh.

Ntru\nh nau nchrăp nau kan đăp mpăn rnă njrăng, đăp mpăn ăp nau kan bah neh dak, dak ba dih Năm Kruanh ASEAN 2020, đăp mpăn rnă njrăng chính trị, rnă njrăng mạng, mât nau mpôn bah Ngih dak. [ư nsôih rjăp ăp nau kan, nau nchrăp njrăng rdâng đah phung tih dôih, tih pháp luật ndrel nau tih tâm nau rêh./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng