Pơk uănh mông nar djăt: 21/8/2019

VOV4.M’nông: Kruanh gưl têh bah Nhật Bản n’hanh nu^h đă hăn kan Mỹ mpeh dak Triều Tiên wa Stephen Biegun ho\ geh rơh tâm nchră mpeh nău kan nsum [ư bah hạt nhân ta gôl dak Triều Tiên. Tâm rơh tâm nchră ta Tokyo, bar ding ho\ tâm ban u\ch ntru\t ntrôl n’hao dăng tâm boh 3 ding lah Nhật Bản, Mỹ n’hanh Hàn Quốc tâm trong nkra ăp nkô| nău hạt nhân n’hanh grăp u\nh bah Triều Tiên. Bar ding tâm ôp nău m^n mpeh nô nău ta Triều Tiên le\ ma ăp nău kan rlong grăp u\nh bôk ndrak pănh dêh bah Triều Tiên mhe aơ. Wa Biegun khâl Hàn Quốc tâm nar ntri n’hanh nchrăp mbra joi trong tâm boh pe ding lơn đo\ng gay rdâng lơh đah Triều Tiên./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng