Pơk uănh mông nar djăt: 19/10/2019

VOV4.M’nông: Di nkah 89 năm nar Bu ur Việt Nam, kêng măng 18/10, ta ngih dak Quốc hội, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ho\ mâp măt rmôt chưng play bu ur Việt Nam-Nu\ih geh nau dơi ngăn chưng play bu ur Đông Nam Á năm 2019. Ti\ng uănh nau hao têh bah rmôt chưng play bu ur tâm ăp năm rlau aơ, Kruanh Quốc hội ntoh nau mi\n gi\t kloh ngăn bah ăp nau jêr jo\t bah ăp nu\ih bu ur chưng play tâm nau rêh ko\ kơt lah tâm săk nơm ho\ rlet rlau bah ăp nu\ih ân geh nau dơi ngăn.

Ntoh nau ta nar mâp, Kruanh Quốc hội đă ntu\k kan thể dục, thể thao ndrel rmôt chưng play Việt Nam ân geh pă ăp nau rêh jêng ueh ngăn ân rmôt chưng play bah neh dak, der ân ăp nu\ih hăn nti\m nti, tâm rlong tâm nau mô to\ng, uănh kơl an âk lơn tât nau ngêt sa, prăk khay, ko\ kơt lah nuih n’hâm đah ăp nu\ih chưng play, ngăn lah ăp nu\ih bu ur./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng