Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

VOV4.M’nông – Ôi nđaơ (24/9), ta TP Cần Thơ, đảng bộ Tp Cần Thơ le\ ntơm [ư Đại hội Đại biểu rơh tal 14 năm kan 2020-2025. Uỷ viên Bộ chính trị, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân râng Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ rơh tal 14

 

Ntoh ngơi ta Đại hội, Kruanh Quốc hội nt^m rđau, Đảng bộ TP Cần Thơ n’hao tay săk rnglăi mât uănh, do\ng neh n’hanh ndơ bri dak; mât njrăng ntu\k ntô gu\ âm n’hanh rdâng đâh rgâl trôk nar. Cần Thơ an [ư rup ndah ta nkual Tây Nam Bộ tâm mât uănh, do\ng neh ntu, nkre lah di an nkual [on têh [ư khlay ta nklang nkual, leo n’hanh geh trong rêng hvi tât hun hao wa\ng sa-rêh jêng bah ăp ntu\k êng tâm nkual.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương