Pơk uănh mông nar djăt: 14/7/2020

VOV4.M’nông: Lơ 13/7, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Kruanh Rnâng kan văng sa Trung ương Võ Văn Thưởng ndrel rmôt hăn kan ho\ hăn mêt uănh nau [ư nau rđau mrô 35 bah Bộ chính trị mpeh Đại hội Đảng bộ ăp gưl ta Dak Lak, r[o\ng tât Đại hội tal XIII bah Đảng. Ntoh nau ta nar pah kan, wa Võ Văn Thưởng đă, Rnâng kan n’gor uỷ Dak Lak lo\ ntru\nh, mât ti\ng rjăp nau mi\n rđau kan bah Trung ương gay rđau [ư ân ueh nau ntru\nh mrô 35 bah Bộ chính trị.

Rgum n’hao ân nâp nau kan, [ư jru lơn tay ndrel âk lơn tay nau nchrăp mbơh chính trị bah Đảng bộ n’gor tâm nau tâm dăch đah nau ngăn, gay geh ntoh dơi nau kan bah Dak Lak lah nkuăl tơm nklang bah Tây Nguyên, ntru\nh nau kan văng sa lah nau tơm, ndâk njêng Đảng lah nau tơm, văn hoá lah nuih n’hâm khlay bah nau rêh, neh dak-rnă njrăng lah nau kan khlay, [a [ơ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng