Pơk uănh mông nar djăt: 22/7/2020

VOV4.M’nông – Di nkah g^t Nar Thương binh liệt sĩ (27/7) năm aơ, 10 rbăn nu^h dơi kơl ta lam n’gor Lâm Đồng dơi so\k ndơ bah Kruanh dak n’hanh ndơ yor n’gor, ăp rmôt kan, êng nu^h an. Gay nkah g^t ăp tahen ơm, sôt rmanh, rnăk wâl tahen kh^t, năm aơ UBND n’gor Lâm Đồng rlak tơm prăk rlău 1 rmen prăk chop khâl, an ndơ. Tâm ne\, Mê| Việt Nam Janh dăng, rmôt vũ trang janh dăng, Anh hùng Lao động dơi so\k ndơ khlay 1.200 rba\n prăk. Tahen sôt rmanh, nu^h pah kan cách mạng, hăn tâm lơh tâm su geh rlăng nhu\p kru\ng n’hanh kon deh bah khân pơng ntưp khih dak si dioxin dơi dơn bah 150.000 tât 500.000 prăk. Di rơh aơ, Tổng Bí thư-Kruanh dak an 10.000 nklâm ndơ khlay 2 rmen prăk an rnăk dơi kơl, nu^h geh soan bah n’gor Lâm Đồng. N’gâng kan Lao động-Thương binh n’hanh Xã hội n’gor Lâm Đồng an g^t, a[aơ 100% rnăk nu^h geh soan đah cách mạng ta n’gor geh nău rêh tâm ban r^ng let lơ, mô hôm rnăk dơi kươl ach o n’hanh êp ach o.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng