Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2020

VOV4.M’nông – UBND n’gor Lâm Đồng mhe uănh an nău nchrăp [ư nt^l mpông ntu\k njo\k nja Cam Ly, phường 5, TP Đà Lạt, đah ding le\ rlău 48 rmen prăk, gay mkra nău n’hôl [ô ntu\k ntô gu\ âm ta nkual ntu\k njo\k nja aơ.

Ntu\k njo\k nja Cam Ly ta phường 5-TP Đà Lạt-Lâm Đồng

 

T^ng ne\, nu^h ntuh kơl lah UBND TP. Đà Lạt mbra [ư ntu\k njo\k nja ta rnoh neh rlău 13 ha đah ăp gưl: kuih ntu, nku\m [ăih ni lông gay n’gâr njo\k n’hanh nku\m neh mbâl ta ka lơ măt, nkre ntơm tăm pih n’hanh an trong luh n’hâm sial. Njo\k nja Cam Ly le\ do\ng rlău 50 năm bah năp t^ng trong tâp bôr. Âk năm aơ, ntu\k njo\k aơ tâm nu nău âk ir, le\ [ư n’hôl [ô ntu\k ntô hô ngăn. N’gâng kan Tài nguyên n’hanh môi trường le\ đă nt^l mpông ndal ntu\k njo\k nja aơ, gay đăp mpăn ntu\k ntô gu\ âm.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương