Pơk uănh mông nar djăt: 10/6/2017

         VOV4.M’nông: Nhih dak si kon se Lâm Đồng dôl tâm rnôk lhăt bêng ir, bol mhe n’glăp do\ng ho\ rlău 3 pơh. Đah rnoh hvi 60 nsưng b^ch gu\ ji, săm ji n’hanh câp cứu an rlău 300 tơ\ kon se ji, tâm nê geh nklăp 55 tât 70 kon se ji gu\ b^ch săm. Nhih dak kon se ji n’gor Lâm Đồng dơi [ư ta nkual [on têh Đà Lạt, rnoh hvi 100 nsưng b^ch ji. Yơn lah, tă bah rgâl rnoh âk ntuh kơl, rnôk lăp do\ng n’gul khay 5 mhe aơ, nhih dak si dơn hôm [ư 60 b^ch ji hôm. Ta năp nău rnoh âk kon se ji khám- săm ji ăp nar lơn ma âk, nhih dak si le\ dăn đă sở y tế Lâm Đồng ndăn joi an tay 40 nsưng b^ch săm ji yơn a[aơ nha mô ho\ dơi nkra đo\ng./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương