Pơk uănh mông nar djăt: 12/1/2021

VOV4.M’nông: Ti\ng nau nchrăp 5 năm tât, N’gâng kan tuch tăm bah n’gor Lâm Đồng mra rgum kơp uănh, ntrơn 550 ha neh ngih bil tăm ăp ntil tơm tăm mô geh jêng ndrel rnoh dơi ti\ng nau ntru\nh. N’gâng kan ko\ mra [ư nau ntrơn di\ng le\ 100% rnoh neh ngih bil tăm tâm ăp nkuăl mô ân ndâk nkra. Bah nê mra n’huch dơi nklăp 50% rnoh neh bil tâm nkuăl [on têh Đà Lạt. A[aơ, n’gâng kan tuch tăm Lâm Đồng lo\ [ư jêh ăp nkô| nau kan, rnoh ndrel nau mât kan, uănh năl ngăn tât ăp nkuăl mô dơi geh [ư, nkuăl mô dơi do\ng ngih bil. Dơi gi\t, tât rnôk aơ, lam n’gor Lâm Đồng dôl geh 4000 ha ngih bil ndrel rlau 2.500 ha ngih bil tăm ti\ng nau kan tuch tăm prêh mhe./.

Nu\ih rblang: H’Thi 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương