Pơk uănh mông nar djăt: 20/7/2019

VOV4.M’nông: Tă bah ơm dơh geh tơm dak nđik âk mpưm, trôk nar nđik ue\h ăp năm, Lâm Đồng ho\ ngăch rơ\ jêng mât ka dak nđik. Lâm Đồng a[aơ geh 49 ha neh măt dak way mât ăp ntil ka dak nđik, lơn âk lah ka tầm n’hanh ka hồi, r^ng geh 30 tấn/ha, hao rlău 10 tấn/ha rđ^l đah 3 năm bah năp nơh.

Rlău ma tăch ka sa poăch, Lâm Đồng hôm uănh khlay [ư yơng ka ntil an tăch tâm dak đo\ng; yơng rơ\ du đêt ntil ka tầm nđôch way do\ng gay so\k tăp, đah rnoh âk nar lơn ma hao. Năm aơ, Lâm Đồng mât bu\n tăp ka tầm nđôch nchroh tât 1.500kg. Nơm geh ntrôl do\ng âk khoa học kỹ thuật tâm nău mât rong, lor nchrăp tơm ka ntil, ndơ sa, tâm rgop kan nsum mât n’hanh tăch ndơ geh [ư, nău kan mât ka dak nđik ho\ ns^t tay tơm geh wa\ng sa âk an nu^h [on lan n’hanh doanh nghịêp./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng