Pơk uănh mông nar djăt: 2/8/2019

VOV4.Mnông – Ôi nđaơ nar 1/8, ta nkual [on têh Đà Lạt, n’gor Lâm Đồng [ư R[u\n nchră n’glôch jêh 10 năm [ư t^ng Bôk nău kan r[o\ng t^ng lam dak ndâk njêng thôn [on mhe. 10 năm bah năp, n’gor Lâm Đồng le\ rgo\ jă geh bơi 53.000 rmen prăk rho\ an bôk nău kan ndâk njêng thôn [on mhe. Tâm ne\ tơm prăk ngih dak rlău 7.000 rmen prăk; prăk manh 43.000 rmen prăk; prăk ăp rmôt kan, doanh nghiệp rlău 700 rmen prăk n’hanh prăk nsum mpôl [on lan rgop bơi 2.000 rmen prăk. Tât a[aơ Lâm Đồng le\ geh 90/116 xă geh tâm di thôn [on mhe mhe, âk ngăn nkual Tây Nguyên. Lam n’gor geh 1 nkuăl thôn [on mhe lah Đơn Dương n’hanh 2 nkuăl, 2 nkual [on têh le\ ntơm jêh nău kan ndâk njêng thôn [on mhe. Lâm Đồng lah ngoay tâm 26 n’gor ta lam dak mô geh rnon ơm tâm ndâk njêng thôn [on mhe.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng