Pơk uănh mông nar djăt: 17/9/2019

VOV4.M’nông: UBND n’gor Lâm Đồng mhe n’glêh an rmal nău tih đah 2 hê nu^h lơh si mpêt khlay mô geh nău way tơm n’ho nar lha joch ndru yău hang rhiăng năm n’hanh du tơm n’ho dak ta xã Lát, nkuâl Lạc Dương. T^ng nê, nău n’glêh an wa Nguyễn Đăng Linh geh rmal le\ rngôch rnoh prăk 85 rkeh prăk n’hanh wa Nguyễn Minh Nguyên geh rmal 21 rkeh prăk mpeh nău tih lơh si n’hanh nchuăn rdeng si mô geh nău way. Bah năp nê, khay 4/2019, 2 hê khân păng ho\ lơh mô geh nău way du tơm n’ho bar lha ndru yău hang rhiăng năm, trong rvoal n’gu tơm 1,1m n’hanh du tơm n’ho dak trong rvoal 62cm ta Khoảnh 3, Tiểu khu 110, xã Lát, nkuâl Lạc Dương. Aơ lah si mpeh rmôt IIa (mpêt khlay), ân dơi mât njrăng ngăch./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng