Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Kơp tât nu\ng 3/8 (mông Việt Nam), lam ntu\r neh geh rlău 18,2 rkeh nu^h ntưp SARS-CoV-2 n’hanh rlău 692.000 nu^h kh^t. Mỹ, Brazil, Ấn Độ lah 3 dak hôm geh tât khuch du\t krit nji bah nuh srê têh đo\ng. Mỹ hôm lah dak dâk  bôk năp lam ntu\r neh mpeh tât khuch bah nuh srê Covid-19 đah rlău 4,8 rkeh nu^h ntưp tâm nê geh rlău 158.000 nu^h kh^t. Tâm ban kơt ta Mỹ đo\ng, rnoh nu^h ntưp mhe kaman SARS-CoV-2 ta châu Âu dôl plơ\ hao âk tay đo\ng mbra hao rlău rơh nuh srê bôk năp. Ta năp  nău tât bah nuh srê Covid-19 dôl rdôl lăp ăp dak lam ntu\r neh, nu^h rnâng kan năl lah, rnoh krit nji bah nuh srê tâl bar ta âk dak lam ntu\r neh mbra nsing tâm rnoh t^ng jăp ăp nău way mpeh njrăng n’gang nuh srê n’hanh an gu\ [ah ngai êng lam rêh jêng kon nu^h bah nu^h [on lan tâm “nău ngăn mhe”./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng