Pơk uănh mông nar djăt: 29/10/2020

VOV4.M’nông – Ta Thủ đô Viêng-chăn, Lào le\ ntơm [ư rơh r[u\n tal 10 Quốc hội khoá 8. Rơh r[u\n nchrăp [ư tâm 3 pơh, nkô| nău ntoh lư tâm bôk nău kan khlay lah tâm nchră ăp trong gay mkra jâng wa\ng sa geh khuch hô yor srê Covid-19. Ntoh ngơi ntơm [ư, Kruanh Quốc hội Lào Pany Yathotou an g^t, rơh r[u\n aơ, Quốc hội mbra uănh m^n tay n’hanh mbơh an nău mbơh trong nchrăp hun hao wa\ng sa rêh jêng, trong nchrăp tơm prăk n’hanh prăk năm 2021. Ăp đại biểu rgum tâm nchră mpeh ăp trong mkra rdâk hao jâng wa\ng sa jêh Covid-19, ăp jêr jo\t n’hanh khuch bah trôk nar lơh đah jâng wa\ng sa kơt nău rêh bah nu^h [on lan rnôk bah năp.

          Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương