Pơk uănh mông nar djăt: 19/6/2015

VOV4.M’nông: Liên minh châu Âu mhe tâm ban u\ch pơk hvi ăp nău ntru\nh rmal wa\ng sa tâm Nga tă bah geh tât duh jêr ta Ukraine tât kêng du\t khay 1/2016. Ăp đại sứ bah 28 dak lăp kan nsum Liên minh châu Âu nar 17/6, tâm ban u\ch njong tay ăp nău ntru\nh rmal dja hôm 6 khay tay đo\ng tâm rơh họp ta Brussels, Bỉ. Ăp nău ntru\nh rmal dja bah năp nê nơh nchrăp mbra le\ nar ton tâm 31/7 tât. Mpôl kruanh kan châu Âu lah rjăp ăp rơh tâm lơh nchah nchrai nha geh ta mpeh luh nar Ukraine đo\ng. Nău n’glêh an dja ndơ\ luh lôch rnôk ăp kruanh bah Liên minh châu Âu tâm ban u\ch nău groi nđôi nău tâm ton rlu pănh le\ dơi chính phủ Ukraine n’hanh mpôl dâk lơh tâm ban u\ch rnôk khay 2 mhe aơ nơh./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng