Pơk uănh mông nar djăt: 16/7/2020

VOV4.M’nông: Ta nhih pah kan Ntu\k mât bôk nt^m nti, Khoa học n’hanh Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ta Paris, Pháp, Hội đồng Chấp hành UNESCO tâl 209 mhe uănh an si [u\t n’glêh bah Hội đồng Công viên địa chất lam ntu\r neh, kơp dơn Công viên Địa chất Dak Nông lah Công viên Địa chất lam ntu\r neh.

Đah nău kơp dơn dja, Công viên Địa chất Dak Nông jêng Công viên Địa chất lam ntu\r neh tâl pe ta Việt Nam, bah kơi Công viên Địa chất lam ntu\r neh dor yôk lu\ Đồng Văn, n’gor Hà Giang n’hanh Công viên Địa chất lam ntu\r neh Non Nước Cao Bằng, n’gor Cao Bằng. Nău UNESCO kơp dơn săk ntơ Công viên Địa chất lam ntu\r neh ns^t tay âk nkô| khlay tâm rnôk hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h bah n’gor Dak Nông./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng