Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2020

VOV4.M’nông: Rmôt kan phe ba Campuchia (ân lah, mih dak lip hô tâm âk nar rlau aơ mra mô geh nau khuch tât nau tăch phe bah dak aơ tâm năm aơ, yơn mra [ư rnoh khah bah phe tăch tât Việt Nam mô ueh. Wa Lun Yeng, Tổng thư ký Rmôt kan phe Campuchia ân gi\t, âk rnăk [on lan ho\ rek ba, âk ngăn bah khân păng geh dip lih ri mra mô to\ng âk gay ma nkra. Mih dak lip mra geh khuch đo\ng nau kah phe, khuch tât rnoh phe tăch yor rnoh neh geh băm dak đê| đo\ng rđil rnoh srih tăm. Yơn lah, wa Lun Yeng ko\ ân lah, nau khuch yor mih dak lip mra khuch tât rnoh ba tăch tât Việt Nam geh tât rlau 2 rkẹh tấn tâm du năm. Êng nê, rnoh ba ko\ hao âk yor rnoh ăp ntu\k tăch phe geh nau u\ch rvăt ba âk lơn./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương