Pơk uănh mông nar djăt: 24/11/2016

VOV4.M’nông:  Nar 23/11, Đoàn n’gor Kon Tum ntru\nh nau [ư nau kan “Mpoh ang trong [on” tâm 4 thôn, [on: Plei Lung Leng, Plei Kà Bầy, Plei Khúc Na, thôn Bình An tâm xã Sa Bình nkuăl Sa Thầy. Ntu\k mpoh ang geh [ư tâm rlau 4,5 km trong, đah 148 ver u\nh.

Tơm prăk  Thiện Tâm-rmôt Vingroup n’hanh rmôt druh ndăm Việt Nam kơl an 30 rkeh ntuh kơl ndoh ndơ do\ng ân du km trong mpoh ang. Kônh wa tâm nkuăl ndrel rmôt druh ndăm rgop n’hâm [ư n’gâng, têk rse, nglăp ver u\nh. Jêh lôch nkra tâm xã Sa Bình, Đoàn n’gor Kon tum mra [ư tay nau ‘Mpoh ang trong [on” tâm 6 thôn, [on tâm nkuăl Đắc Tô đah nau jong 5km trong hăn./.

                                                                 Nu\ih rblang: H’Thi.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng