Pơk uănh mông nar djăt: 13/12/2019

VOV4.Mnông- Đại sứ Mỹ ta Liên Hợp Quốc Kelly Craft an g^t, Mỹ mbra geh nău kan tâm di lơn tâm ăp rơh tâm nchră đah Triều Tiên gay ma dơi geh nkô| mpo\ng nglâ| du\t lah Bình Nhưỡng nklơi nău do\ng hạt nhân n’hanh bôk nău grăp phao u\nh. Yơn lah, Triều Tiên an geh der ăp nău kan tâm ns^ch. Đại sứ Mỹ u\ch Hội đồng Bảo an LHQ mbra geh nău ngơi nsum đah ăp nău dôl geh [ư ta gôl dak Triều Tiên. Ta năp ne, Mỹ lah ngih dak dôl đă an Hội đồng bảo an LHQ r[u\n nchră nsum mpeh nău ta gôl dak Triều Tiên tâm nar 11/12, lôch rnôk ntoh geh âk nău an saơ duh jêr mbra plơ\ tay, đah nău mbra lah Bình Nhưỡng nthoi tay ăp rơh rlong grăp phao u\nh bôk ndrak n’hanh hạt nhân.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng