Pơk uănh mông nar djăt: 17/6/2015

VOV4.M’nông -  Nar naơ, 15/6, Kruanh N’gâng kan Nga Sergey Lavrov n’hanh nu\ih tâm ban gưl kan Mỹ John Kerry le\ geh nău kuăl tâm nchră mpeh nu nău Ukraine, rgâl hao ta Trung Đông n’hanh Bắc Phi, kơt nău mpo\ng  dơi mkra nu nău hạt nhân I ran. Kruanh n’gâng kan 2 dak ndrel m^n lah nău khlay tâm nău le\ rngôch ăp ding ân t^ng nău tâm ton rlu pănh dơi ký ton ta Minsk rnôk khay 2. Ăp kruanh tâm rnglăp nchră nău bôk năp bah Nga n’hanh Mỹ ndrel kơl trong nchrăp rgum du rơh tâm mâp đah ntoh măt bah ăp rmôt mâp mpeh nu nău Ukraine, t^ng ne\ ndâk njêng du trong tâm ôp tâm ngơi so\ng dăng n’hanh nâp nâl đah Kiev n’hanh Donetsk n’hanh Lugansk. Tă bah kuăl điện tâm nchră, Kruanh n’gâng kan Nga n’hanh Mỹ lah rjăp ân ntop tay ăp nău nsrôih gay nking n’gang ăp nău [ư tih tâm ton rlu pănh, ngăn lah nău pănh grăp pháo tâm nkual [on lan gu\ ta mpeh bah lơ luh nar Ukraine.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng