Pơk uănh mông nar djăt: 23/5/2019

VOV4.M’nông: Mpôl kruanh Nhật Bản n’hanh Mỹ mhe lah rjăp nău khlay ân nkra ăp nău tâm rkeh mpeh so\k soăy rvăt n’glăp n’hanh du đêt nkô| nău hôm ntoh luh êng [a [a\, lor rnôk bar ding mbra hăn tât du nău dơi tâm ton tăch rgâl. Bar ding ho\ ntơm [ư rơh tâm nchră gưl chuyên viên ta Washington. Lah ta năp mpôl nchih báo lôch rơh tâm nchră, du hê kruanh chính phủ Nhật Bản mbơh, bôk nău kan nchrăp lor rơh dja rgum an lor ma trong kan [ư njêng ndeh ôtô tâm ban kơt ăp ndơ geh [ư tuch tăm mât rong đo\ng. Mỹ dôl ôp kuăl Nhật Bản n’hu\ch so\k soăy đah ndơ tuch tăm bah Mỹ. Yơn lah Nhật Bản mô ho\ nchrăp an nkô| tâm ton dja. Lôch rơh mâp kêng du\t khay 4 đah Tổng thống Mỹ Donald Trump n’hanh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, bar kruanh rđău kan ho\ lah rjăp bar dak băl mbra dơi geh du nău tâm ton tăch rgâl bar ding mhe tâm kêng du\t khay 5 ta Tokyo./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng