Pơk uănh mông nar djăt: 17/9/2019

VOV4.M’nông: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nar ntri (16-09) ho\ kuăl điện tâm nchră đah Ngoại trưởng mhe Nhật Bản Toshimitsu Motegi, tâm ôp âk nkô| nău mpeh tâm boh bar ding, nkual n’hanh lam ntu\r neh ma bar dak ndrel uănh khlay. Tâm rơh kuăl điện tâm nchră, Ngoại trưởng Pompeo nkah tay nău u\ch ma bar dak ndrel tâm nkoch g^t [ư bah hạt nhân ta Triều Tiên du trong le\ rngôch n’hanh mbra uănh năl di ăp to\ng, tâm ban kơt nău ton bah Mỹ tâm boh tay đah Chính phủ Nhật Bản mpeh du bôk nău kan tâm nchră nô nău têh hvi geh tât nkô| nău nkual n’hanh lam ntu\r neh./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng