Pơk uănh mông nar djăt: 15/1/2021

VOV4.M’nông: Nau nkoch mbơh bah CNN lơ 14/1 leo nau ân gi\t: N’gâng kan Mỹ mra rđau rlau 20 rbăn tahen tâm rmôt Vệ binh neh  dak gay ma mât nau đăp mpăn ân nar ndơn nau kan bah Tổng thống mhe ndơn kan Mỹ Joe Biden lơ 20/1 tât. Ntu\k kan Mật vụ Mỹ ho\ ndơn ngăn nau kan gay mât đăp mpăn tâm nar ndơn nau kan bah Wa Joe Biden, tâm rnôk âk n’gâng kan Mỹ nkah ăp nau tâm nkri mhe tâm lam dak jêh nau kan geh ru\ng răng tâm Điện Capitol lơ 6/1 mhe nơh. Giám đốc N’gâng kan mêt uănh liên bang Mỹ (FBI) ndrel ăp n’gâng kan liên bang ho\ geh nau tâm nchră ma điện thoại đah ăp rđau kan ntu\k kan hành pháp tâm lam dak gay ma nchră luh nau kan mât đăp mpăn. Rnôk aơ, ăp nau kan mât đăp mpăn tâm Điện Kapitol ndrel ăp ngih kan khlay hôm geh dôl ma n’hao prêh./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương