Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2020

VOV4.M’nông – Kruanh nchră nău Mỹ Mike Pompeo nar 22/10 le\ an mbơh đah báo chí mpeh nău chính phủ Mỹ tâm pă đah Việt Nam mpeh ăp khuch khat yor dak lip [ư ta ăp n’gor miền Trung yor khuch bah rơh phu\t Linfa (phu\t mrô 6).Chính phủ Mỹ nchrăp ntop kơl Việt Nam tâm nău rdâng đah khuch dak lip, nkre nkoch nău yô| tât ăp nu^h geh khuch khat aơ, geh hăng rbăn nu^h le\ roh ngih wâl. Ngih pah kan hun hao lam ntu\r neh Mỹ le\ an ntop kơl nu^h 200.000 đôlar gay kơl Việt Nam n’hanh Campuchia rdâng đah khuch khat bah dak lip.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương