Pơk uănh mông nar djăt: 12/1/2015

 


 Mỹ u\ch pơk hvi tay nau tâm boh tăch rgâl đah Ấn Độ, bah nê kơl an ăp ntu\k kan tăch rgâl Mỹ mra geh tăch rgâl âk lơn ta Ấn Độ. Aơ lah nau lah rjăp bah N’gâng kan Mỹ Jonh Kerry nar 11/1, rnôk dôl hăn râng rơh r[u\n gưl prêh mpeh nau ntuh kơl geh ntơ Vibrant Gujarat [ư ta Ấn Độ. N’gâng kan Mỹ Jonh Kerry ân gi\t, nau tăch rgâl đah ndoh ndơ n’hanh ăp nau kan êng đah Mỹ ndrel Ấn Độ dôl hao lơn ntơm năm 2000. Nau kan ntuh kơl đah 2 dak dôl tâm rnoh 30 rmen đôlar./.

                                                                        BTV:H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương