Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

VOV4.M’nông: Nau leo lăp kan drâu đồng chí Lê Khả Phiêu [ư tâm rnôk 12 mông 30 mni\t nar aơ, ta Ngih njor khi\t bah neh dak, mrô 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Nau leo tâp tâm rnôk 2h kêng măng ta môch Mai Dịch, Hà Nội. Bah năp nê, nau leo njir drâu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu geh [ư ntơm rnôk 8h ôi lơ 14/8 tât 12 mông lơ 15/8. Tâm nar bôk năp, ăp rmôt kan bah Rnâng kan rđau kan Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, rmôt [ư Kruanh dak, rmôt Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rmôt Quân uỷ Trung ương ndrel N’gâng kan neh dak, Rmôt kan Đảng uỷ Công an Trung ương ndrel ăp N’gâng kan, ntu\k kan, nkuăl [on têh Hà Nội…ho\ tât chang ndrel pă nau rngot klâng ndrel rnăk vâl drâu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Rmôt nroh măt gưl prêh Đảng ndrel Ngih dak Lào yor đồng chí Thongloun Sisoutith, Uỷ viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ leo bôk ndrel Rmôt kan ntoh măt gưl prêh dak Campuchia yor đồng chí Heng Samrin, Kruanh Đảng Campuchia, Kruanh Quốc hội dak Campuchia leo bôk, hăn Việt Nam chang Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ta Ngih njor khi\t bah neh dak Hà Nội.

            Ndrel nar, Ntoh măt ntu\k kan bah Việt Nam ta âk dak Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Campuchia, Lào, Indonesia…ho\ [ư nau leo chăp chang ndrel pơk săm [u\t nchih nau nkah drâu Tổng Bí thư Rnâng kan rđau kan Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu.

            Rnâng kan [ư nau leo chang Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ân gi\t, kơp tât rnôk 5 mông lơ 14/8 bơi tât 660 rmôt kan ntoh măt rđau kan Đảng, Ngih dak, ăp rnâng kan, n’ganag kan, rmôt kan, nkuăl [on têh, rmôt kan, ăp rmôt tahen [on lan, ăp nu\ih kan nchră nau, ntoh măt ăp ntu\k kan ndrel băl bên lam ntur neh, nu\ih [on lan tât chang, njoăl kao, pă nau rngot klâng đah rnăk vâl drâu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, ta Ngih njor neh dak-mrô 5 Trần thánh Tông (Hà Nội), Ngih r[u\n Thống Nhất (Nkuăl [on têh Hồ Chí Minh) ndrel Ngih r[u\n 25B (nkuăl [on têh Thanh hoá, n’gor Thanh Hoá)./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương