Pơk uănh mông nar djăt: 2/12/2020

VOV4.Mnông – Măng nar 1/12, ta Hà Nội, Đại sứ quán Lào ta Việt Nam le\ [ư jă sông sa nkah g^t rơh tal 45 Quốc khánh dak CHDCND Lào. Ndơn măt Kruanh đảng, Ngih dak n’hanh nu^h [on lan Việt Nam, Groi Kruanh rnâng kan Quốc hội Tòng Thị Phóng mbah rhơn ăp nău geh têh kuăng n’hanh lam hvi bah Lào tâm 45 năm bah năp, lơn lah ăp nău geh to\ng ăp đăp mpăn [ư tơm, uănh nđôi srê Covid-19, hun hao wa\ng sa-rêh jêng n’hanh mô rlu n’hao jâng nsan lam ntu\r neh bah neh dak Lào.

Nkah g^t 45 năm Quốc khánh dak CHDCND Lào

 

Nău tâm boh tâm rnglăp Việt Nam_lào dơi Kruanh dak Hồ CHí Minh, Kruanh Kaysone Phomvihane n’hanh Kruanh Souphanouvong an ndâk njêng nâp nâl, dơi ăp rơh kơn kruanh n’hanh nu^h [on lan 2 dak ndâk njêng, le\ jêng nău tâm boh têh dăng, hăn ndrel, đêt geh ta lam ntu\r neh. Đảng, Ngih dak n’hanh nu^h [on lan Việt Nam uănh khlay n’hanh mât ndray drăp ndơ khlay aơ; nkre uănh lah prêh ăp nău geh khlay bah tâm boh kan ndrel Việt Nam-Lào tâm năm bah năp.

          Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương