Pơk uănh mông nar djăt: 17/6/2015

        VOV4.M’nông:  Nar ôi taơ 18/6, ta Moska, Liên bang Nga, mra geh rơh r[u\n nchră lam ntur neh rơh 2, đah nkô| “Đăp mpăn n’hanh tâm boh ta Biển Đông: Ăp nau kan ndal n’hanh ntrong rklaih nau tâm rkeh”. Rơh tâm nchră yor Viện Phương Đông học-Viện hàn lâm khoa học Nga [ư. Rơh tâm nchră aơ, nkah tât ăp nau kan geh tât tâm pit ta Biển Đông tă bah nau mi\n chính trị a[aơ, Nau kan ta Biển Đông n’hanh nau kan ta hen, nau tâm rlong ndrak nsiu tâm nkuăl, ăp ding geh tât pháp lí n’hanh nau kan bah ăp rmôt tă bah dih nkuăl tâm nkual geh tâm rkeh ta Biển Đông, ăp nau rklaih ăp nau kan tâm pit a[aơ, nau r[o\ng đăp mpăn n’hanh rnă njrăng ta Đông Nam Á./.

                                                         Nu\ih rblang: H’Thi.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng