Pơk uănh mông nar djăt: 24/5/2019

VOV4.Mnông:Dơn nău jă bâh kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Hoa Kỳ Milke Pompeo, Groi Thủ tướng, kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Phạm Bình Minh tât khâl Hoa Kỳ tâm 2 nar ba năp. Bar ding tâm nchră ăp nău ta nkual n’hanh lam ntur neh ndrel mât ua\nh. Groi Thủ tướng Phạm Bình Minh rnê âk nău kan bâh Hoa Kỳ ta nău tâm kơl m^n kan ba dâng dak me Mekong (LMI). Groi Thủ tướng đă Hoa Kỳ n’hao nău tâm kơl ta ăp ntu\k kan âk ding n’hanh ta nkual, ngăn lah ta Hội đồng Bảo an LHQ n’hanh tâm năm Việt Nam [ư kruanh ASEAN 2020. mpeh nău Biển Đông, bar ding lah na nê| kơl nău doh rklaih ăp nău tâm p^t ta Biển Đông đah ăp trong kan đăp mpăn, an tâm di đah luật pháp lam ntur neh, tâm ne\ geh công ước LHQ mpeh Luật biển năm 1982 (UNCLOS); ryơk rnê le\ rngôch ăp ntrong kan nchră nău đah dak bah dih n’hanh pháp lý, [ư t^ng săk rnglăy n’hanh to\ng ăp nău mbơh pah kan bâh ăp ding ta Biển Đông (DOC) n’hanh ơm ký ton nău way pah kan ta Biển Đông (COC). Mpeh đah Hoa Kỳ lah na nê| mbra geh nău kan khlay ta nkual Ấn Độ- Thái Bình Dương gay ma mât nău đăp mpăn knơm ta nău way, ntrôl đăp mpăn, ueh lăng, tâm kơl n’hanh hun hao ta nkual khlay aơ.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng