Pơk uănh mông nar djăt: 4/9/2020

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng ta âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:      30 – 32 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah   21-  23 độ C

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng ta âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     29 - 31 độ C; êng nkual cheo reo  32→ 34 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 20→ 22 độ C; êng nkual cheo reo 24→ 26 độ C

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng ta âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      30- 32 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 21→ 23 độ C

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng ta âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      29-  31 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  20→ 22 độ C

N’gor  Lâm Đồng

Tu\k rgâl, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng ta âk ntu\k.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      28-  30 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 23- 250C

Măng trôk nđik ntơm bah:  19→ 21 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 14- 160C

            Tâm rnôk n’hâm tơm mih njrăng sial rvănh brông, ntâr n’glaih, mih tu\p pler n’hanh sial dăng.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương