Pơk uănh mông nar djăt: 12/5/2015

                                                       N’gor Kon Tum

                                                                        ***

            Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih rih rah n’hanh ntâr nglaih đêt ntu\k. Tâm rơh ntâr nglaih njrăng sial rwa\nh blông, mih tâp pler n’hanh sial hô

            - Sial dăng đêt

            - Nar trôk duh ntơm bah:        31→ 33 độ C

- Măng trôk nđik ntơm bah:  21→ 23 độ C

                                                            N’gor Gia Lai

                                                                        ***

            Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih rih rah n’hanh ntâr nglaih đêt ntu\k. Tâm rơh ntâr nglaih njrăng sial rwa\nh blông, mih tâp pler n’hanh sial hô

            - Sial dăng đêt

            - Nar trôk duh ntơm bah: 30→ 32độ C, êng nkual mpeh bah dâng luh nar  35→ 37 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 20→22 độ C; êng nkual mpeh bah dâng luh nar  24→26 độ C

                                                            N’gor  Dak Lak

                                                                        ***

Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih rih rah n’hanh ntâr nglaih đêt ntu\k. Tâm rơh ntâr nglaih njrăng sial rwa\nh blông, mih tâp pler n’hanh sial hô

- Sial dăng đêt

            - Nar trôk duh ntơm bah: 32→ 34 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 21→ 23 độ C

                                                            N’gor  Dak Nông

                                                                        ***

            Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih rih rah n’hanh ntâr nglaih đêt ntu\k. Tâm rơh ntâr nglaih njrăng sial rwa\nh blông, mih tâp pler n’hanh sial hô

            - Sial dăng đêt                                                

- Nar trôk duh ntơm bah:    30→32 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 20→ 22 độ C

                                                            N’gor Lâm Đồng

                                                                        ***

            Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih rih rah n’hanh ntâr nglaih đêt ntu\k. Tâm rơh ntâr nglaih njrăng sial rwa\nh blông, mih tâp pler n’hanh sial hô

            - Sial dăng đêt

            - Nar trôk duh ntơm bah: 29 → 31 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 25→ 27 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 19 → 21 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 15→ 17 độ C

 

                                                            Nu\ih rblang: Y Sưng

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng