Pơk uănh mông nar djăt: 11/11/2020

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng, geh ntu\k mih jêt

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:           25→27đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:        18→20 đô| C

 

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng, geh ntu\k mih jêt

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:               24→26 độ C, êng nkual cheo reo 27→29 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:           17→19 đô| C; êng nkual Cheo reo 21→23 đô| C

 

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng, geh ntu\k mih jêt

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                   25→27 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:               18→20 đô| C

 

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng, geh ntu\k mih jêt

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                          24→26đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                      17→19đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng, geh ntu\k mih jêt

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:              24→26 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 20→22đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:        16→18 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 13→ 15đô| C

 

                                                            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương