Pơk uănh mông nar djăt: 15/5/2020

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah n’hanh ntâng đêt ntu\k

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:           32→34đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:         20→22 đô| C

 

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah n’hanh ntâng đêt ntu\k

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                31→33 độ C, êng nkual cheo reo 34→36 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:            19→21 đô| C; êng nkual Cheo reo 23→25 đô| C

 

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah n’hanh ntâng đêt ntu\k

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                    33→35 đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                 20→22 đô| C

 

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah n’hanh ntâng đêt ntu\k

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                           32→34đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:                       19→21 đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

Tu\k rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih rih rah n’hanh ntâng đêt ntu\k

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:              28→30 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 23→25đô| C

Măng trôk nđik ntơm bah:        18→20 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 14→ 16đô| C

 

                                                            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng