Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

VOV4.M’nông: Giáo sĩ bôk năp rnoi Shiite, Iraq Ali Sistani lơ 6/12 ho\ ntoh nau mpeh nau săch Thủ tướng mhe ta dak aơ. Wa u\ch lah, nau kan aơ mra geh tâm di đah nau ntru\nh bah Hiến pháp, ti\ng nau u\ch bah nu\ih [on lan ndrel ngăn lah mô ân dak ba dih lăp kơl. Giáo sĩ Shistani ntoh nau u\ch ti\ng nar nchrăp geh ntru\nh tâm Hiến pháp Iraq, Thủ tướng mhe ndrel ăp nu\ih kan tâm chính phủ mhe mra geh săch tâm 15 nar kơp ntơm rnôk Quốc hội nchră luh nau mô ndơn nau kan bah Thủ tướng Abdul Mahdi lơ 1/12./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng