Pơk uănh mông nar djăt: 29/10/2020

VOV4.M’nông: Nga ho\ ndơ\ săm [u\t đă Ntu\k kan dak si lam ntur neh (WHO) ngăch ân do\ng vaccine Covid-19 Sputnik-V yor dak aơ nkra. Ti\ng nau mbơh bah tơm ntuh kơl ngăn bah Nga, kan ntru\t dăng ngăch nau đăng ký mra kơl an Vaccine bah Nga geh tăch do\ng tâm lam ntur neh ơm lơn rđil nau nchrăp. Nau mbơh ko\ lah rjăp, Nga lah ngoai tâm ăp dak bôk năp ndơ\ săm [u\t tât WHO dăn nau nchră tât Vaccine Covid-19. Kan aơ mra kơl an Vaccine Sputnik-V geh leo tâm rnoh ăp ntil dak si ma neh dak dơi geh rvăt đah rnoh âk. Êng Sputnik-V, Nga hôm ntơm nkra vaccine Covid-19 tal 2 tâm jrâu rlong nkra geh ntrơ Vector. Vaccine aơ ko\ dôl ma tâm rnôk leo do\ng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương