Pơk uănh mông nar djăt: 14/12/2019

VOV4.Mnông: Nar naơ 13/12, n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Nga kuăl đă ăp mpôl kan tâm rdâng ta Libi tâm nchră gay ma doh rklaih nău uh ah ta dak aơ. Nău kuăl đă ndơ\ mbơh 1 nar lôch rnôk tướng Khalifa Haftar, nu^h dâk bôk năp tahen ngih dak Libi (LNA) [ư t^ng nău mât njrăng ta mpeh luh nar Libi kuăl đă ntơm du rơh tâm rdâng gay ma rklaih đăp mpăn thủ đô Triploli “luh nău tâm rkeh bâh mpôl rlăng n’hanh ăp nu^h rlơn tay”. Nkô| nău tơm [ư an tahen ngih dak Libi mbơh nchrăp du rơh rdul lơh nglâ| du\t ta Tripoli dơi ua\nh lah yor Tổng thống Mỹ Donald Trump nar 15/4 geh rơh tâm nchră đah tướng Hapta, mpơl nău knơm đah nău rdul lơh bâh tahen ngih dak Libi.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng