Pơk uănh mông nar djăt: 27/7/2015

VOV4.M’nông: Tâm rơh họp chính phủ mhe aơ, Tổng thống Nga Vladimir Putin le\ tâm ban u\ch đah trong nchrăp tă bah Bộ trưởng Nông nghiệp Alexander Tkachev dăn đă, ntlơi nău ntru\nh mô an rvăt n’glăp ndơ ngêt sa bah ăp dak châu Âu. Wa Putin an lah, păng mbra dăn đă chính phủ pah kan đah ăp luật sư gay ndơ\ luh ăp trong nkra tâm di. Ăp dak phương Tây le\ do\ng ăp trong nkra rmal đah Nga đah nău ntôn dak dja lăp rglah tâm rơh duh jêr ta dak kâng n’har Ukraine. Plơng tay, Nga le\ ndơ\ luh nău ntru\nh mô an rvăt n’glăp ndơ ngêt sa bah Mỹ, Liên minh châu Âu, Australia, Canada n’hanh Na Uy ntơm bah rnôk khay 8 năm e nơh./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương