Pơk uănh mông nar djăt: 17/10/2020

VOV4.M’nông: Chính phủ Nga mhe đă nau nchrăp tay nau tâm ron koh n’huch ndrak nsiu lơh rdâng (nau tâm ton STARS-3) đah Nga ndrel Mỹ tâm du năm tay đo\ng ma mô geh n’ăp ma nau nchâp đă êng. Ti\ng nau ton lah, Tổng thống Nga Vladimir Putin mra đă nau nchrăp tay nar tâm ton koh n’huch ndrak nsiu [ư kan a[aơ ma mô kâp geh nau nchâp đă êng êng tâm rnôk đê| ngăn du năm, gay dơi geh tay mông nar gay ma ntơm [ư nau tâm nchră đah bar ding gay rklaih ăp nau kan tâm rkeh aơ. Wa Putin lah rjăp nau nchrăp tay nau tâm ton nau tâm rkeh mpeh nau nchrăp aơ. Wa Putin lah rjăp nau kan nchrăp tay nau tâm ton ko\ kơt lah leo tât nau “đăp mpăn” bah năp nau rvê âk dak ntơm [ư nau tâm rlong ndrak nsiu./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương