Pơk uănh mông nar djăt: 14/11/2019

VOV4.M’nông  Ôi 13/11, N’ganag kan dak na nê| sa nkra Cổng Dịch vụ ngih dak. Cổng Dịch vụ ngih dak N’gâng kan dak si an do\ng mbra an [on lan, doanh nghiệp dơh [ư ndơ\ sam [u\t rhăch nău so\ng dăng, uănh joi êng n’hanh dơi g^t nu nău mkra sam [u\t hành chính bah nơm ma mô kâp tât ntu\k ngih pah kan mkra sam [u\t hành chính. Nkre, [on lan, doanh nghiệp dơi groi nđôi ue\h nâp ăp nu nău nsum du trong rah wah, kloh ue\h, tă bah nău ơh, uănh lah rnôk mkra sam [u\t hành chính bah nơm. Rlău ma ne\, Cổng Dịch vụ ngih dak N’gâng kan dak si hôm e rgâl hao, n’hao ue\h n’hanh dơh trong mkra sam [u\t hành chính, gay ntơm rgâl nău rho\ an nu^h [on lan, doanh nghiệp đah ue\h n’hanh săk rnglăy âk ngăn, nkre ntêm nkrem prăk yor rgum mât uănh ta du trong dơm.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng