Pơk uănh mông nar djăt: 18/6/2015

VOV4.M’nông: Ngoại trưởng Hàn Quốc wa Yun Byung-se n’hanh Ngoại trưởng Nhật Bản wa Fumio Kishida mbra geh rơh mâp ta Tokyo tâm kêng du\t pơh dja. Aơ lah hăn khâl lor bôk năp bah wa Yun Byung-se tât Nhật Bản tâm 4 năm rlău aơ. Ngoại trưởng Hàn Quốc mbra râng du rơh lễ ta Đại sứ quán Hàn Quốc, nkhêp nkah ndray ký ton dah ro\ng tâm boh 1965. Nhật Bản n’hanh Hàn Quốc dôl nchrăp ăp nău kan nkah ndray tâm ton dah ro\ng tâm boh tâm rnôk nha hôm âk geh nău tâm rkeh mpeh tâm pit neh dak, tâm ban kơt nkô| nău kăl e nơh đo\ng./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng